საზოგადოება

9

საზოგადოება  _ გარკვეული საერთო პირობებით დაკავშირებული ადამიანთა ერთობლიობა, ჯგუფი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ხელი ეხება შუბლს, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარცხნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.