საზარელი

7

საზარელი  _ შიშის მომგვრელი, თავზარის დამცემი, საშინელი, შემაძრწუნებელი, შესაზარი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ და ზევით მიმართულია ხელისგულები, შეტყუპებული და წრიულად მოხრილი თითებით გამოსახული ღია წრეები, ორივე ხელი ეხება მკერდს და ზევით მოძრაობს სინქრონულად. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.