სავსე

4

სავსე  _  რაც აივსო ან აავსეს, მთლიანად დაკავებული სივრცე

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა

ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, ქვევით მიმართულია ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით, მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს და წინ მოძრაობს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.