სავარაუდო

1

სავარაუდო _ რასაც ვარაუდობენ ან რაც უნდა ივარაუდონ, დაახლოებითი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით და ქვევით ჩაწეული შუა თითით, ხელი ორჯერ ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.