საწოლი

6

საწოლი _  სადაც ან რაზედაც წვებიან, დასაწოლი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური, იკონური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, მოხრილი და  ერთმანეთისკენ მიმართულია შუა და არათითები, დანარჩენი თითები აღმართულია ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.