სათვალე

10

სათვალე  _   თვალებზე გასაკეთებელი ორი მინისაგან შემდგარი ხელსაწყო

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური, იკონური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, ერთმანეთისკენ მიმართული გაშლილი ცერებითა და საჩვენებელი თითებით ღია წრეებია გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.