სათამაშო

6

სათამაშო   _  რითაც თამაშობენ

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები და თითები მიმართულია ზევით, ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს, ორივე ხელით სრულდება განმეორებითი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.