საჭმელი

1

საჭმელი    _    რასაც ჭამისათვის იყენებენ, საზრდო, საკვები

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან და ხელი ეხება ტუჩებს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.