საფეთქელი

9

საფეთქელი   _  თავის ქალის ნაწილი შუბლსა და ყურს შორის

 

ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საფეთქელზე მიდებული საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.