სამხრეთი

1

სამხრეთი  _  ქვეყნის ერთ-ერთი მხარე, ჩრდილოეთის საპირისპირო

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგული ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, მომდევნო ფაზაში წინ მიმართულია ხელისგული იმავე კონფიგურაციით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარცხნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.