სამარე

6

სამარე  _  ორმო მიცვალებულის დასამარხავად, საფლავი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური, იკონური ჟესტი, ერთმანეთისკენ ვერტიკალურად მიმართულია ხელისგულები, შეტყუპებული და ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი, წინ მიმართული თითებით და ერთმანეთზე დაწყობილი ხელებით. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.