სახსარი

68

სახსარი  –   ძვლების დაბოლოებათა მოძრავი შეერთება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ახლოს განთავსებული ხელისგულები, ხელები ერთმანეთზე გადაჭდობილია შუა და საჩვენებელი თითებით, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელით ერთად სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.