საჯდომი

5

საჯდომი _   რაზედაც ან სადაც ჯდება ვინმე, რაზედაც, სადაც ჯდომა შეიძლება,  დასაჯდომი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ფალანგებში მოხრილია წინ მიმართული საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტებს, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.