საით

8

საით  _   რა მიმართულებით, რომელი მხრისაკენ

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სად“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილია  ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური ფორმა _ ზევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და მარჯვნივ მიმართული  თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.