საბანი

5

საბანი _  ლოგინის ნაწილი, რომელსაც ზედ იხურავენ

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია  ხელისგულები, ცერები თითქმის ეხება გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული  თითების წვერებს, ორივე ხელით სრულდება  რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა სხეულისკენ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.