რუსი

6

რუსი _    რუსეთის მკვიდრი, ან ადამიანი წარმოშობით რუსეთიდან

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი,  დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „რუსი“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ, ხელი ეხება სახეს ნიკაპთან (ან ცხვირის ქვეშ); ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ _ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის, სახისა და მხრების დონეზე.