რქა

8

რქა   _    ბოლოში წაწვეტებული, ძვლოვანი წანაზარდი ზოგი ცხოველის თავის ქალაზე

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, წინ მიმართულია თავთან აქეთ-იქით განთავსებული ხელისგულები გაშლილი, ზევით აღმართული და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.