რომელიც

10

რომელიც _    სწორედ ის,  ვინც ან რაც (იხმარება მაქვემდებარებელ კავშირად)

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი,  დინამიკური სიტყვა- ჟესტი „რომელი“ _ ზევით მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური  სიტყვა-ჟესტი, ნაწილაკი „-ც“ _ მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით და მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.