როდისმე

4

როდისმე _    რაღაც დროს, ოდესმე

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „როდის“ _ მარცხნივ მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგული, გაშლილი და ფალანგებში ერთად მოხრილი თითებით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ყოფნა“ _ მარცხნივ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ზევით და ხელი ეხება მკერდს.  ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.