რისთვის

5

რისთვის  _    რატომ, რა მიზნით ან რა მიზეზით

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში ერთად მოხრილი თითებით, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევიდან ქვევით და ხელი ეხება ჯერ ტუჩებს, შემდეგ _  მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.