რეგვენი

2

რეგვენი  _  სულელი, ბრიყვი, უმეცარი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ჭკუა“ / „გონება“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და შუბლზე მიდებულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური  სიტყვა-ჟესტი „დებილი“ _  მუშტად შეკრული თთებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ, ხელები შორდება და უახლოვდება ერთმანეთს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.