რბილი

8

რბილი  _   რაც ადვილად იცვლის ფორმას, რაც ზემოქმედების შედეგად ადვილად იზნიქება, იღუნება, იჭყლიტება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ბოლო ფაზაში ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.