რადიუსი

4

რადიუსი  _  1.  მონაკვეთი, რომელიც აერთებს წრეხაზის (ან სფეროს) ცენტრს მის რომელიმე წერტილთან; 2. რისამე გავრცელების ან მოქმედების არე

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი,  მარცხენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით მიმართულია ზევით, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.