ქურქი

2

ქურქი _    ბეწვეულის სამოსელი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა მხართან განთავსებული ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, ხელი ეხება მხარს,

სრულდება მოძრაობა წინ და ბოლო ფაზაში ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.