ქუხილი

4

ქუხილი  _  ჭექა- გრიალი ზეცაზე

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხმაური“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, შუათითები და ცერები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია და  ზევით აღმართული, სახის დონეზე ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, სინქრონული მოძრაობა  წინ და უკან; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ზეცა“ _ წინ მიმართულია თავთან განთავსებული ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და სახის დონეზე.