ყველა

2

ყველა  _   გამონაკლისის გარეშე, მთლიანად, სულ, ყოველი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული ფართოდ  გაშლილი თითებით, ბოლო ფაზაში ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს და ხელი განთავსებულია მკერდის მარცხენა მხარეს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.