ყოფნა

6

ყოფნა  _  არსებობა, ცხოვრება; სიცოცხლე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, ხელი სხეულისკენ მოძრაობს რკალური ტრაექტორიით და ცერით ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.