ყმუილი

2

ყმუილი _  მგლის ან ძაღლის გაბმული ხმიანობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მგელი“ _ მარცხნივ მიმართულია ხელისგული წრიულად მოხრილი თითებით,  სრულდება მოძრაობა წინ და ქვევით;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ყვირილი“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია ცერები და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.