ყიდვა

8

ყიდვა   _    ფულით რისამე შეძენა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, მარჯვენა ხელისგული ქვევით დაშვებული თითებით მიმართულია სხეულისკენ, მარჯვენა ხელის თითების წვერები ეხება მარცხენა ხელისგულს და წინ მოძრაობს რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.