ქართლი

2

ქართლი  _   საქართველოს ერთ-ერთი კუთხე, მისი შუა ნაწილი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ქვევით მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და ცერები ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.