ქარიშხალი

5

ქარიშხალი  _    ძლიერი, დიდი ქარი წვიმითურთ

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ქარი“ –  მუშტად შეკრული თითებით  ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები,  ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ტრიალი“_  ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები და გაშლილი საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.