პოპულარული

10

პოპულარული  _    ფართოდ გავრცელებული, საყოველთაოდ ცნობილი და მიღებული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია შუბლის წინ განთავსებული ხელისგული, ცერი ეხება შუათითს, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, საჩვენებელი თითი ეხება შუბლს, ბოლო ფაზაში ყველა თითი გაშლილი და ზევით აღმართულია. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.