პოლიტიკა

6

პოლიტიკა  _    ინტერესების დასაცავად გამოყენებული მეთოდები და საშუალებები,  საზოგადოებაში ბატონობისათვის, ძალაუფლებისათვის ბრძოლა, სახელმწიფო საქმეებში მონაწილეობა, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, ქვევით ჩაწეული შუა თითით ხელი ეხება პირს, სრულდება ზიგზაგური ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ და ქვევით.  ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.