პირისახე

3

პირისახე  _   სახე, პირი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სახე“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და სახისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება წრიული მოძრაობა სახის გარშემო; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „სახე“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია სახესთან განლაგებული ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართულია ფალანგებში ოდნავ მოხრილი საჩვენებელი  თითები და ცერები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.