ფარანი

7

ფარანი _   მინისკედლებიანი კოლოფი, რომელშიც მოთავსებულია სანათი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართულია შუა, საჩვენებელი და არათითი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.