პარაზიტი

1

პარაზიტი  _  1. მცენარე თუ ცხოველი, რომელიც სხვა ცოცხალ ორგანიზმზე ან ორგანიზმში ცხოვრობს და ამ უკანასკნელის ხარჯზე საზრდოობს; 2. ადამიანი, რომელიც სხვისი შრომით ცხოვრობს, რომელიც სხვას უწევს ექსპლუატაციას

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წინ მიმართულია ნეკები, საჩვენებელი, შუა და თითები, ცერები ეხება არათითების წვერებს, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.