ოთხკუთხედი

9

ოთხკუთხედი    _ ოთხი კუთხის მქონე გეომეტრიული ფიგურა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ბოლო ფაზაში ქვევით მიმართულია ვერტიკალზე განთავსებული ხელისგულები გაშლილი, ერთმანეთთან შეტყუპებული და ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი თითებით, მარჯვენა ხელი შუბლის წინაა განთავსებული, მარცხენა _ მკერდთან. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და სახის დონეზე.