ოქმი

7

ოქმი _  დოკუმენტი, რომელშიაც აღწერილია კრების, სხდომის ან დაკითხვის მსვლელობა და დადგენილებანი ან რაიმე ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც ხელს აწერენ მოწმეები

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგულები, ცერები ეხება გაშლილ და ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილ თითების წვერებს, ორივე ხელით სრულდება სპირალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.