ოდესღაც

5

ოდესღაც  _   ერთ დროს, ძველად, წინათ

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „როდის“ _ მარცხნივ მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგული გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა და ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „წარსული“ / „ადრე“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, სრულდება მოძრაობა უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.