ნივთი

44

ნივთი  _   უსულო საგანი, მატერია

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული. გაშლილი და ნიკაპზე მიდებულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.