ნაცნობი

9

ნაცნობი  _   ვინც გაიცნეს, ვისაც იცნობენ

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელი ქვევით მოძრაობს და ბოლო ფაზაში თითებით ერთმანეთზე გადაჭდობილია ხელისგულები.

ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.