ნათესავი

9

ნათესავი _   ახლობელი წინაპრების ერთი შთამომავალი მეორისათვის

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელები თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით და გაშლილი თითები ერთმანეთს ეხება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.