ნაჭერი

10

ნაჭერი  _  გარკვეული ნაწილი, მონაკვეთი, მონაჭერი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი და წრიულად მოხრილი ცერით და საჩვენებელი თითით გამოსახულია ღია წრე, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.