ნაშთი

2

ნაშთი  _  ნარჩენი, რაც რისამე შედეგად დარჩა, რისამე არსებობის კვალი, გადმონაშთი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართულია ხელისგული, საჩვენებელი და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება და ეხება ცხვირს, მომდევნო ფაზაში ქვევით მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.