ნახატი

4

ნახატი  _   ხატვით გამოყვანილი, დახატული, სურათი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხატვა“ _  სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური სიტყვა-ჟესტი „სურათი“ – ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ბოლო ფაზაში ქვევით მიმართულია ვერტიკალზე განთავსებული ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული, ფალანგებში ერთად მოხრილი თითებით, მარცხენა ხელი შუბლთანაა განთავსებული, მარჯვენა _  მკერდთან. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.