მუსიკა

4

მუსიკა  ხელოვნების დარგი, რომელშიც ბგერებისა და ტონების რიტმულ-ჰარმონიულ შეხამებით გადმოიცემა იდეები და განცდები.

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია წინ, ცერების და საჩვენებელი თითების წვერები ერთმანეთს ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული,  განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.