მუნჯი

3

მუნჯი    მეტყველების უნარს მოკლებული, უტყვი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით, საჩვენებელი თითი სახეს ეხება  ჯერ ყურთან, შემდეგ პირთან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.