მთავრობა

6

მთავრობა     სახელმწიფოებრივი ხელისუფლების ცენტრალური აღმასრულებელი და განმკარგულებელი ორგანო

 

ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ბ“ დაქტილის კონფიგურაციით გამოსახული, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია საჩვენებელი თითი,  შუა თითი ეხება საჩვენებელ თითს და მოხრილია ფალანგებში, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ხელი ეხება შუბლს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.