მშობელი

4

მშობელი    დედა ან მამა შვილისათვის

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დედა“ მარცხნივ მიმართულია ლოყაზე მიდებული ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, მომდევნო ფაზაში ხელი მეორე ლოყაზეა მიდებული იმავე კონფიგურაციით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მამა“ ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და მარჯვნივ მიმართული თითებითა და ჩაკეცილი ცერით, ხელი ეხება ჯერ შუბლს, შემდეგ – ნიკაპს. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.