მსგავსი

5

მსგავსი   ერთნაირი, მაგვარი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, სრულდება ერთმანეთისკენ მიმართული ტრაექტორიის მოძრაობა და საჩვენებელი თითები ერთმანეთს ეხება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.